Harry Styles, 2017. We have a choice, every single day that we wake up

of what we can put into the world

“Last night, there was a tragedy in my hometown of Manchester, and I have been left with a hole in my heart.  I went to my first show in the arena, and I’ve had some of the best experiences of my life playing in Manchester. We have a choice, every single day that we wake up, of what we can put into the world, and I ask you to please choose love every single day.”

Harry Styles, in concert in Mexico City, 23 mei 2017.

Fake News in 1928. De ramp met het luchtschip Italia.

… ce Gulf Stream de fausses nouvelles

In het Journal d’Anvers schrijft een zekere Calchas een dialoog uit waarbij de gesprekspartners zich afvragen of de pers gecensureerd moet worden – in het zog van Mussolini en van de Sovjets – om de slachtoffers van valse berichten te beschermen. Of moet ze haar gang kunnen gaan met snelle en ongecrontoleerde berichtgeving om de honger naar nieuwsberichten van het nieuwsgierige publiek te kunnen stillen?
Aanleiding was de berichtgeving over de ramp met het luchtschip Italia dat op 25 mei 1928 was neergestort tijdens een noordpoolexpeditie: “Wat is er allemaal niet geschreven over Nobile en zijn metgezellen? Men heeft ze gekraakt met de meest gruwelijke leugens. Men ging zelfs zover Zappi er van te beschuldigen dat hij Malmgreen had vermoord en opgegeten!….”

Hier zien we deze verdomde concurrentiegeest aan het werk, vooral bij de Amerikaanse telegraafbureaus. Ze geven veel geld voor een primeur, om eender welke bijzonderheid over de ramp van de dag in de kranten te krijgen. Hun verslaggevers zullen iedereen en alles interviewen, eender hoe, en alles wat hen verteld wordt telegraferen, zonder kostbare tijd te verspillen aan het controleren ervan. Bovendien moeten ze hun reiskosten verantwoorden, en als ze zich moesten houden aan gecontroleerd nieuws, zouden ze elke dag “Niets nieuws” telegraferen en… het agentschap zou ze ontslaan! 

Laten we eerlijk zijn: dit alles is ook een beetje de schuld van het publiek. De lezer “wil” informatie, zelfs als het onmogelijk is om die informatie met enige zekerheid te verkrijgen. Als er ergens een mysterie opduikt en “zijn” krant zegt er niets over, dan is deze krant “slecht gemaakt” en zal hij de krant kopen die er wel iets over zegt, ook al is het niet waar.

Bronnen en bijkomende informatie:

 • De afbeelding van het luchtschip Italia dateert van voor de ramp van mei 1928 en is afkomstig van: Bundesarchiv, Bild 102-05738 / Georg Pahl / CC-BY-SA 3.0, CC BY-SA 3.0 de, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=86480976.
  Het bijschrift bij de foto vermeldt: ‘Die glückliche Landung des Nordpol-Luftschiffes “Italia” in Stolp in Pommern! Nach 30 stündigem Fluge landete das italienische Nordpolluftschiff “Italia” unter Führung des Generals [Umberto] Nobile wohlbehalten in Stolp in Pommern. Eine Stabilisierungsfläche am Luftschiff wurde im Gewittersturm stark beschädigt. Das glücklich gelandete Luftschiff “Italia” in Stolp i/Pommern.’
 • De in de eerste alinea genoemde personen zijn: 
  • Umberto Nobile, leider van de expeditie, die de expeditie ook overleefde;
  • Finn Malmgren, Zweedse meteoroloog, die de expeditie niet overleefde;
  • Filippo Zappi, navigator. Overleefde de expeditie ook.
 • De citaten zijn afkomstig uit het Journal d’Anvers van 3 augustus 1928.

We shouldn’t be talking about this. D’Angelo Wallace in 2019.

it’s only at the expense of the victim

Onderstaand citaat is geplukt uit de video die de Amerikaans youtuber D’Angelo Wallace op 17 oktober 2019 postte: ‘cole carrigan ‘not everything is what it seems to be online’’ . Over de lichtzinnigheid waarmee sommige influencers op sociale media suggestieve verhalen brengen over vermeende daders en slachtoffers, hoe dit drama ons bezighoudt ten koste van de betrokkenen en het eigenbelang dat daarachter schuilgaat.

What I truly believe is that we shouldn’t be talking about this. Misconduct allegations, life-threatening issues, criminal activity, these are the kinds of things that don’t get fixed by talking about them on the internet, but definitely get worse. Its not like some old tweets here and there. The reason this doesn’t work online is because the internet doesn’t have respect for victims; it puts all its energy into bringing down the accused. People don’t care about how the people who have been hurt feel, they just want to see somebody get taken down.

People think that drama is a game and we’re all the players, but the issue is these influencers see us as the pieces. They don’t even have to have a straight story anymore, as long as you’re talking about it, they’re profiting. So if they can manipulate us into having these conversations that we should never have had in the first place, it’s free “entertainment” for us, free money for them, and it’s only at the expense of the actual victim.

D’Angelo Wallace, gisteren 22 geworden, is een Amerikaanse youtuber met een van de snelstgroeiende ‘commentary channels’. Zijn heldere en genuanceerde commentaren op de ‘drama channels’ vallen kennelijk in de smaak.

Watertekort – Wateroverlast

Deze week opnieuw vaak in het nieuws : lage grondwaterstand – hitte – watertekort. En onvermijdelijk ook bij dit weer : onweer – wateroverlast – de riolen kunnen het overtollige water niet afvoeren.

Wie al wat langer meegaat herkent dit probleem. Er wordt geen gebruik gemaakt van de neerslag om het grondwater op peil te houden.

Een oud probleem, jarenlang bekend en bestudeerd, maar de overheden lossen het niet op.

De oorzaken der hedendaagse weekheid (1780).

Jetzt ist es so weit gekommen…

De Duitse arts en hygiënist Johann Peter Frank (1745-1821) pleit in dit citaat voor het reguleren van al die spellen die tot onbeweeglijkheid leiden, uiteraard omdat dit de fysieke weerbaarheid van de bevolking aantastte. Zijn pleidooi hield onder andere ook in, dat de scholen lichamelijke opvoeding, gymnastiek, moesten aanbieden aan hun leerlingen. En verder moesten de staten de spellen verbieden of ten minste reguleren. Zoals Saksen bij voorbeeld, waar kaarten en dobbelen verboden was voor jongeren onder de achttien jaar.

“Men had echter niet kunnen vermoeden, dat de naneven van de ijzerharde Germanen en forsgespierde Galliërs tot een graad van verwijfdheid zouden vervallen, die nauwelijks door de Aziatische volken overtroffen wordt ;…

“Het is nu zo ver gekomen dat in de beste gezinnen alle gewone beweging is verbannen, en dat al die verschillende lichaamsoefeningen waartoe de ouderen zich nog in enige mate verplichtten, sinds twee of drie generaties zo veronachtzaamd worden … ; het kaartspel dat minder bekend is bij onze vaders, kleeft in alle steden, in alle samenlevingen, vanaf een bepaald uur in de namiddag de meeste mensen vast op hun stoelen, waarop ze tot laat in de nacht als pilaren stokstijf krom blijven zitten.

“De Overheid , die de gezondheid van haar onderdanen ter harte neemt, moet zo veel mogelijk in haar land al die spellen tegen gaan , die het lichaam in een bestendige rust houden.

De bezorgdheid voor de onbeweeglijkheid van de jeugd zou nog vaker opduiken : voor wie te veel boeken las of strips, te veel naar de radio luisterde, TV keek, computerde of zich voortdurend vastkleeft aan de smartphone. Johann Peter Frank zou misschien wel opgezet zijn met de pogingen van China in de laatste jaren om het videogamen bij jongeren aan banden te leggen.

Trump en de Civil War

I have the support of the police, the military, the Bikers for Trump.

Donald Trump in maart 2019 in een interview met Breitbart :

“I can tell you I have the support of the police, the support of the military, the support of the Bikers for Trump – I have the tough people, but they don’t play it tough – until they go to a certain point, and then it would be very, very bad.”

Woensdag 13 november 2019 beginnen de openbare hoorzittingen die mogelijk kunnen leiden tot de afzetting van de president.

Sinds Donald Trump president werd van de Verenigde Staten zijn al talrijke voorspellingen opgedoken over hoe zijn ambstermijn zou aflopen. Enkele voorspellingen, zoals die van Trump zelf in maart 2019, klinken als dreigementen. Zo kon ook zijn retweet van september laatstleden begrepen worden. Daarin citeerde hij de evangelische pastor Robert Jeffress die op Fox News waarschuwde voor gewelddadige gevolgen als de Democraten een impeachment-procedure succesvol zouden afronden.

Trump en de Civil War (2)

In de loop van de voorbije drie jaren zijn er al veel scenario’s geopperd die het einde van Trump of grote problemen voor de Verenigde Staten of de wereld voorspellen. Hieronder een overzicht zonder verwijzingen, maar die zijn makkelijk terug te vinden in de pers.

 1. Trump zijn beslissingen worden irrelevant, de administratie remt af, de steden en staten voeren hun eigen beleid.
 2. Er wordt geknipt aan zijn vleugels. Het Huis van Afgevaardigden of de Senaat gaan zelf meer wegen op de besluitvorming.
 3. Hij neemt zelf ontslag.
 4. Hij wordt afgezet.
 5. Trump weigert af te treden.
 6. Trump wordt vermoord.
 7. De Verenigde Staten gaan failliet door de razendsnel oplopende schuldenberg.
 8. Afscheiding van Californië, waar de afscheidingsbeweging wind in de zeilen krijgt.
 9. Een nieuwe Civil War.
 10. Oorlog, eventueel Wereldoorlog III.

De ontbossing rond Antwerpen in 1921.

We vragen ons af waar dat heen moet.

De zorg voor het behoud van het natuurlijk en stedelijk erfgoed is een kwestie die allerlei burgerinitiatieven al decennialang onder de aandacht van de overheid trachten te brengen. De ontbossing in de jaren 1920 rond het Schotenhof was zo een kwestie die de ‘Vereeniging tot behoud van Natuur- en Stedenschoon’ beroerde. Deze vereniging was in 1910 opgericht omdat toch niemand nog “langer onverschillig” kon blijven voor het “voortdurend schenden en vernielen van landschappen, gebouwen en monumenten”.

“De ontbossing blijft haar gang gaan  in de omstreken onzer stad.
Zo-even vernemen we nog dat in de Domeinen van Schotenhof niet minder dan  zestien hectaren bos geveld zijn, en er is ernstig sprake in deze streek de ontbossing op grote schaal voor te zetten.
Wij vragen ons af waar dat heen moet: laat men begaan dan zal binnen enige  jaren de omgeving van Antwerpen totaal van bomen ontbloot zijn.
Voor de ontbossing van Schotenhof  en omstreken is het kwaad dubbel erg. Er  bestaat aan die kant een gans complex van landgoederen en bossen; landgoederen als het hof “Ter List”, het hof “Ter Veke”, het kasteel “Vordenstein”, en bossen gelegen tussen de vaart en Brasschaat,  allen zich onmiddellijk aansluitend  bij het bekende Peerdsbos.
Het ligt voor de hand dat geheel deze  streek het aangewezen natuurpark vormen moet voor het Groter Antwerpen van morgen.
Dringend nodig is het daarom alle verdere ontbossingen onmiddellijk stop te  zetten en te bekomen dat het ganse complex geklasseerd wordt.
Met genoegen vernemen we dat de Vereeniging tot Behoud van Natuur- en Stedenschoon krachtdadig in die richting  werkzaam is, en de nodige stappen aanwendt. “

Bronnen en bijkomende informatie :

De ontwaarding van onze radio in 1961.

De programma-decadentie is veel ernstiger dan op het eerste gezicht lijkt.

Omroepers worden moppentappers, gecommentarieerde muziek wordt “een plaatje met een babbeltje”, luisterspelen verdwijnen, symfonische koncerten worden naar het derde net overgeheveld.
Onze radio gaat kapot aan bazelende disc-jockey’s, nietszeggende wauwelaars, snipperprogramma’s, prutserijen als beursberichten, keukenrecepten, “vonken van de dag”, “dagelijkse broden”, tijdseinen die ernstige muziek perforeren, simfoniën waarvan men ons het slot niet kan laten horen, artisten en medewerkers die worden geëngageerd omdat “iedereen eens moet meedoen”.
Involgen van de slechte smaak van Jan Publiek leidt onvermijdelijk naar vervlakking en ontwaarding.

Het Toneel maakt zich zorgen over de impact die de televisie heeft op de radio-uitzendingen van de Belgische Radio- en Televisieomroep (B.R.T), tot 1960 nog het Nationaal Instituut voor de Radio-omroep (N.I.R).
De radio vervlakt tot een louter “geluidsgordijn”. De stijfheid en stroefheid van het vroegere N.I.R. heeft plaatsgemaakt voor een wedstrijd waarin iedere collega de andere in vlotheid wil overtroeven.

800px-Radio-philips-capella_hg

Opmerking en bron :

 • De opkomst of verspreiding van nieuwe media (televisie) mist zijn uitwerking niet op de oude media en hun publiek (radio).
 • Citaat uit : Het Toneel en Het Antwerps Toneel, weekblad, 10 november 1961, Antwerpen.
 • Illustratie : Radiotoestel  Philips Capella 663, uitgebracht in 1956. Link op Wikimedia :  https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Radio-philips-capella_hg.jpg

Une tyrannie aussi barbare que gratuite. Protestantse vluchtelingen in de jaren 1680.

si le faible et l’opprimé réclamaient notre protection

“lk ben ervan overtuigd dat we ons hele leven die afschuwelijke nacht niet zullen vergeten. Het zal nauwelijks mogelijk zijn meer kwellingen te verdragen dan wij die nacht moesten doorstaan. Het was zeer koud en de nacht was volkomen duister. Het had de vorige dag aan één stuk geregend, zodat de wegen vol water stonden en onbegaanbaar waren. We zouden toch niet gedurfd hebben, uit angst te worden opgemerkt. De meeste tijd moesten we dus dwars door akkers en wijngaarden trekken, waar de grond week was en vol diepe voren. Meer dan eens zakten we tot diep over onze enkels weg in de modder, en als we de gebaande weg kozen, even diep in het water. (…) Verschillende malen kwamen we langs diepe plaatsen waar ik mij zelfs op klaarlichte dag niet gewaagd zou hebben, ook niet met een betrouwbaarder dier dan waarop jullie nu met z’n drieën zaten en dat bovendien nog de bagage torste.”

Jean Migault vertelt hier over een van zijn mislukte pogingen om Frankrijk te ontvluchten met zijn kinderen.  Zeven jaar was hij op de vlucht “als opgejaagd wild, van plaats naar plaats, alsmaar zoekend naar schuiladressen voor zichzelf en zijn kinderen”. Het geweld tegenover de protestanten deed zich voor in alle lagen van de bevolking. Het werd zonder gêne openlijker en desastreuzer naarmate de politieke en religieuze leiders dit tolereerden en legitimeerden. Wie menselijk bleef reageren in deze omstandigheden kwam in de verdrukking en riskeerde zelf het slachtoffer te worden van de ‘barbaarse tirannie’. Maar mensen, ook katholieken, hielpen toch en zonder die hulp zou de vlucht van Migault en zijn kinderen naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden niet kunnen slagen.

Tenslotte kon Migault op La Rochelle op een schip geraken. Negenentwintig dagen duurde de woelige overtocht langs de Atlantische Oceaan, het Kanaal en de Noordzee naar de Republiek, waar hij op 18 mei 1688 in Den Briel aan land ging. Hij schreef een dagboek ter nagedachtenis aan zijn vrouw die tijdens de vervolging in het kraambed stierf. En ook ter stichting van zijn kinderen. Migault was een diepgelovige hugenoot en had zelf aan den lijve ondervonden hoe levensbelangrijk de ontvangen hulp was geweest. Een aansporing voor hem en zijn kinderen om bescherming te bieden aan elke “zwakke en onderdrukte” die later hun pad mocht kruisen, op de vlucht voor een barbaarse en zinloze tirannie.

1572-Bartholomeusnacht

Bronnen en noten :

 • Illustratie Wikimedia Commons : dit schilderij van de Franse schilder François Dubois (1529–1584) stelt de Bartholomeusnacht voor, een massale moordpartij op hugenoten (Franse protestanten) die te Parijs plaatsvond in de nacht van 23 op 24 augustus 1572. In de nasleep zouden naar schatting nog twintigduizend protestanten de dood hebben gevonden. Aan de vervolging van de protestanten kwam in principe een einde door het zogenaamde Edict van Nantes. Hiermee schonk de Franse koning Hendrik IV op 13 april 1598 de hugenoten het recht op uitoefening van hun geloof. Lodewijk XIV trok dit edict in 1685 terug in, wat onder anderen Migault en zijn gezin op de vlucht dreef.
 • Journal de Jean Migault ou malheurs d’une famille protestante du Poitou avant et après la révocation de l’édit de Nantes. Uitgegeven ter gelegenheid van “la fête du refuge” in 1827 – gevolgd door een sermoen door J.HENRY over dit feest, uitgesproken op 29 okt 1826 in de tempel van Dorothéestadt (Berlijn).
 • Verdrukking, vlucht en toevlucht. Het dagboek van Jean Migault over de geloofsvervolging onder Lodewijk XIV. Ingeleid en geannoteerd door G.H.M. POSTHUMUS MEYJES, Uitgeverij Kok, Kampen, 1985.