500 jaar pleegzorg

‘Vijfhonderd jaar pleegzorg in Vlaanderen’ wordt een kroniek in vijf delen :

  1. Pleegzorg in de vroegmoderne tijd tot 1795
  2. De lange negentiende eeuw (1795-1914)
  3. De kinderen van de oorlogen en hun nasleep
  4. Pleegzorg in de twintigste eeuw (1918-1980)
  5. Pleegzorg in Vlaanderen (1980-2015)

De streefdatum om het project in boekvorm af te ronden is 2017.

Zie ook mijn website pleegzorg.