Erik Zwysen

Momenteel werk ik zelfstandig aan verschillende projecten, waaronder :

  • ‘Vijfhonderd jaar pleegzorg in Vlaanderen’ 
  • ‘Antwerpse dirigenten in het interbellum’. 

‘Vijfhonderd jaar pleegzorg in Vlaanderen’.

Dit wordt een kroniek in vijf delen :

  1. Pleegzorg in de vroegmoderne tijd tot 1795
  2. De lange negentiende eeuw (1795-1914)
  3. De kinderen van de oorlogen en hun nasleep
  4. Pleegzorg in de twintigste eeuw (1918-1980)
  5. Pleegzorg in Vlaanderen (1980-2015)

We hopen dit project af te ronden in de loop van 2020.

 

‘Antwerpse dirigenten’

Naast de enkele bekende dirigenten van de Opera waren in Antwerpen tussen 1915 en 1965 nog veel andere dirigenten actief op verschillende terreinen. Op hun aangeven verkennen we de muziek en de Antwerpse muzikanten in :

  • de cinematheaters
  • de muziektheaters, zoals het variété-, operetten- en revuetheater
  • de Antwerpse orkesten

Over mezelf :

Ik studeerde af als maatschappelijk assistent (1977) en licentiaat in de politieke en sociale wetenschappen (1990). Werkte als bureelbediende (1972) en arbeider (1974). Was in Antwerpen vast afgevaardigde bij het jeugdbeschermingscomité (1978), maatschappelijk werker en coördinator voor de private plaatsingen bij de dienst voor pleegzorg De Mutsaard (1978-2001), directeur bij de thuisbegeleidingsdienst Joba en administratief directeur bij de vzw De Hand (2001-2008). Was redacteur bij het Tijdschrift voor Welzijnswerk en bij het Tijdschrift voor Pleegzorg. Schreef artikels over de geschiedenis van de pleegzorg in Vlaanderen en over het Antwerpse muziekleven in het interbellum.

Website : http://www.zwysen.be/index.htm